De verlaten staalfabriek van Chertal in Wallonië.
Foto: Wikiwand

In Wallonië gebruikt de overheid beelden van de De Sentinel-satellieten van de Europese constellatie Copernicus om leegstaande en ongebruikte voormalige industriële sites, zogenaamde brownfields, in het oog te houden. Zo kan de gewestelijke administratie haar inventaris van die terreinen beter up to date houden en bespaart ze op bezoeken op het terrein.

Copernicus is de naam van het aardobservatieprogramma van de EU. ESA staat in voor de satellieten van het programma, de Sentinels. Die verzamelen gigantische hoeveelheden data die dienstverleners, overheden en internationale organisaties helpen om het dagelijks leven van de Europese burgers te verbeteren. De informatie is vrij en kosteloos toegankelijk voor gebruikers.

Er zijn in Wallonië zeer veel verlaten industriële terreinen. De afdeling Ruimtelijke Ordening van de Waalse Overheid houdt daarvan een publiek toegankelijke databank bij, zodat potentiële investeerders en overheden zich kunnen inlichten over welke terreinen beschikbaar zijn en hoe ze er aan toe zijn. In onderstaand filmpje leggen Christophe Rasumny (verantwoordelijke bij de afdeling ruimtelijke ordening van de Service public de Wallonie) en Dr. Eric Hallot (verantwoordelijke van de Cel Teledetectie en Geodata bij het Institut Scientifique de Service Public) uit hoe gegevens van Sentinel-2 helpen om die databank up to date te houden.

Tot voor kort werden de gegevens up to date gehouden door bezoeken van ambtenaren op het terrein. Dat is zo tijdrovend dat het heel moeilijk was de databank geactualiseerd te houden. Via de beelden van de Copernicus-satellieten kan een deel van het werk geautomatiseerd worden. De bezoeken op het terrein kunnen ook beter gepland worden, zodat de tijd van de mensen toegespitst kan worden op de belangrijkste sites. Nereus, het Europees netwerk van regio’s die satelliettechnologie toepassen (http://www.nereus-regions.eu/) werkt samen met ESA en de Europese Commissie aan vijf promotievideo’s die beschrijven hoe overheden in heel Europe Copernicus satellietgegevens gebruiken om het leven van burgers te verbeteren. Samen getuigen die verhalen van de bijdrage van Copernicus aan de modernisering van de overheid die zo efficiënter kan instaan voor een efficiëntere openbare dienstverlening.

Download de publicatie hier: http://www.nereus-regions.eu/regional-user-stories/. Dit project wordt gefinancierd door de Europese Unie in het kader van het Copernicus-programma.

Het wordt beheerd door Nereus - Network of European Regions Using Space Technologies onder een contract met ESA.