Foto: ESA/Redwire

De PROBA-3 missie van de European Space Agency (ESA), 's werelds eerste precisiemissie voor formatievliegen, wordt later dit jaar gelanceerd. Samengesteld uit twee ruimtevaartuigen die optreden als één, zal PROBA-3 formatievliegtechnologieën demonstreren en rendez-vousexperimenten uitvoeren voor toekomstige wetenschaps-, astronomie- en aardobservatiemissies die formatievliegen vereisen. Redwire is er trots op deel uit te maken van het PROBA-3 team.

Redwire's team in België is verantwoordelijk voor de integratie van het ruimtetuig, het testen, samen met de boordcomputer en voor de integratie, het testen en de ontwikkeling van een van de technologie-demonstratie payloads: de 3D Energetic Electron Spectrometer (3DEES), een high-fidelity 3D energetische elektron spectrometer. Na de succesvolle integratie van het ruimtevaartuig in de Belgische faciliteit van Redwire, voltooide het Redwire Operations-team succesvolle tests van zowel het ruimtevaartuig als de subeenheden.

Testmijlpalen voltooid

Voor de autocompatibiliteitstest, die werd uitgevoerd in samenwerking met Redwire-partner Airbus Defense and Space, werden beide ruimtevaartuigen op elkaar gestapeld, net zoals tijdens de lancering en de eerste maand van de missie. Tijdens de test controleerden de Redwire-teams of de elektromagnetische straling van de antennes die op de ruimtevaartuigen geïnstalleerd waren, een van de elektrische systemen aan boord van de twee ruimtevaartuigen verstoorde. Het technische team van Redwire stelde vast dat er geen storende interferenties waren tussen de subsystemen.

Redwire en ESA hebben ook het testen van de FLLS (Fine Lateral and Longitudinal Sensor) lasersensor afgerond, een van de meetmethodes die P3 zal gebruiken om precieze relatieve positiemetingen tussen de twee ruimtevaartuigen te garanderen. Om het FLLS-meetapparaat, dat op de OSC is geïnstalleerd, te kalibreren, stelde het ESA-team verschillende spiegels op in de cleanroom van Redwire en plaatste een retroreflector met hoekkubus (een eenheid analoog aan die op de CSC is geïnstalleerd) op een robot. Op deze manier werden optische afstanden gecreëerd die groter waren dan de lengte van onze cleanroom en kon de FLLS worden gekalibreerd met behulp van verschillende meetafstanden. Merk op dat de satellieten in formatie 144 m uit elkaar vliegen.

Een missie vol met primeurs

PROBA-3 zal de corona van de zon bestuderen, een van de meest dynamische gebieden van de zon, die ook de grootste invloed heeft op de aarde, bijvoorbeeld door zonnevlammen of nog grootschaliger verschijnselen die coronale massa-ejecties worden genoemd. P3 is ook het eerste demonstratiemodel van precisievliegen in formatie. Precisie formatievliegen vermijdt de financiële en technische problemen die gepaard gaan met het bouwen van één satelliet van vergelijkbare grootte en biedt flexibiliteit aan de missie.

Foto: ESA/Redwire

Bron: Redwire

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens