Opname van een 'vallende ster'
Foto: Pete Lawrence

Met het BRAMS-netwerk van radio-ontvangstations in heel het land bestudeert het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) meteoren om de risico's voor satellieten beter in te kunnen schatten. Ook voor het onderzoek naar de chemie van de hoge atmosfeer is dit netwerk van belang. Tijdens haar verplaatsing door het zonnestelsel, botst de Aarde constant met solide deeltjes van diverse grootte met een diameter gaande van enkele microns tot enkele meters.

Wanneer ze in contact komen met de atmosfeer, warmen de deeltjes sterk op en kunnen ze een lichtverschijnsel veroorzaken. Dit worden meteoren of ook wel "vallende sterren" genoemd. Maar deze deeltjes produceren ook een spoor van elektronen in hun kielzog, waarop een VHF-radiogolf (very high frequency), die wordt uitgezonden vanop de grond, weerkaatst kan worden. Met het BRAMS-project (Belgian Radio Meteor Stations) wordt het weerkaatste signaal opgevangen op de grond en kan men dus ook een echo horen. BRAMS is een netwerk van ontvangstations voor het bestuderen van de meteoren. Een radiobaken van dit project werd geïnstalleerd in Dourbes en zendt uit op de frequentie 49.97 MHz. De hoofddoelen zijn het bepalen van de baan van de meteoren en het bepalen van hun massa- en snelheidsverdeling. De analyse van het signaal staat toe grafische weergaves te maken in de vorm van spectrogrammen die de inhoud en de frequentie van het signaal tonen in functie van de tijd. Het geeft een beeld van de weerkaatsingen van de radiogolf op meteoren, maar ook op vliegtuigen.

Het belang van de studie van meteoren:

1. Kennis van de verdeling van de banen, snelheden en massa's van meteoren kan bijdragen tot een daling van de risico's op een botsing met satellieten.
2. Belangrijk voor de studie van de chemie van de hoge atmosfeer.
3. Verstoring van de telecommunicatie en de grond-satellietcommunicatie.
4. Astronomische toepassingen: ontgassingsmodel van kometen wanneer ze de zon naderen, evolutie en dynamiek van interplanetair stof.

Demonstratie in Ukkel:

Elk jaar trekt de Aarde door een meteorenzwerm, de Perseïden. De wetenschappers van het BIRA geven een demonstratie tijdens de maximale Perseïdenactiviteit op *vrijdag 12 augustus *vanaf 10u. De mooiste resultaten zullen te zien zijn in de voormiddag.

Gelieve uw komst aan te kondigen bij Tim Somers (communicatiedienst, 02/3736735, 0473/409002)