Foto: Verkehrshaus

Op donderdag 21 oktober 2010 werd in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie de Tweede Internationale Conferentie over Ruimte-Exploratie gehouden. Deze ontmoeting had tot doel een gezamenlijke visie te definiëren voor Europa rond ruimte-exploratie. In juli 2008 werd het startschot van dit proces gegeven op een informele bijeenkomst van de Europese ministers bevoegd voor de ruimte. Een jaar later vond de eerste internationale conferentie over ruimte-exploratie plaats in Praag op 23 oktober 2009. Het evenement van 21 oktober, met dezelfde doelstellingen, was een succes voor de 29 lidstaten van de Europese Unie, de leden van de ESA en de aanwezige internationale partners.

Begroet door de heer Herman Van Rompuy, president van de Europese Raad, en omringd door de heren Guiseppe Pizza, vertegenwoordiger van het Voorzitterschap van de ESA-Raad op ministerieel niveau, Antonio Tajani (vertegenwoordigd door zijn kabinetschef), vicevoorzitter van de Europese Commissie, Jean-Jacques Dordain, algemeen directeur van de ESA en Frank De Winne, Belgisch astronaut en eerste Europese commandant van het ISS, heeft Sabine Laruelle, federaal minister van Wetenschapsbeleid, in eerste instantie, de beleidsbestanddelen uiteengezet die in België op het vlak van de ruimte werden ingevoerd.

Volgens de deelnemers maakt ruimte-exploratie het mogelijk voor de mensheid nieuwe horizonten te ontdekken en is het een vector van wetenschappelijke innovaties en technologische ontwikkelingen, die tastbare voordelen kunnen opleveren voor het dagelijkse leven van de Europese burgers. Uit de gesprekken op deze conferentie tussen de lidstaten van de EU, de ESA en de internationale vertegenwoordigers (Canada, China, Japan, Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Oekraïne en de Verenigde Staten) is gebleken dat er nood is aan de ontwikkeling van technologieën specifiek gericht op robotmissies en menselijke ruimte-exploratie. Iedereen is van mening dat ruimte-exploratie een globale onderneming moet zijn die een vermindering van de kosten toelaat tot een niveau dat aanvaardbaar is voor alle betrokken landen.

Dit internationale partnerschap moet deze nodige samenwerking combineren, maar ook een gezonde concurrentie mogelijk maken tussen de partners om innovatie te stimuleren. Elke partner moet op deze manier technologieën kunnen ontwikkelen die overeenkomen met zijn vaardigheden en zijn prioriteiten. Om deze reden werd beslist een platform op hoog niveau te creëren, gewijd aan ruimte-exploratie. Dit platform moet het mogelijk maken de verwachtingen en behoeften van elke partner te bevestigen. Het zal de strategische assen bepalen, vooral op het niveau van de internationale samenwerking, een globale exploratie en zal zich inspannen om te evolueren naar een noodzakelijke onderlinge afhankelijkheid tussen de partners.

Tot slot citeerde Sabine Laruelle de bekende woorden van Les Brown: “Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars”.