Studenten in het ESA Academy Training & Learning Centre.
Foto: ESA

“New Space” is de zoektocht naar innovatie en geïntegreerde applicaties, nieuwe bedrijfsmodellen en wereldwijde uitdagingen: na de inhuldiging van Galaxia, ESA’s nieuwe training en kennisfaciliteit in België, zal ESA’s Educatieprogramma nog meer mogelijkheden hebben om deze kwesties aan te pakken. Galaxia, een onderdeel van ESA’s European Space Security and Education Centre (ESEC), is gespecialiseerd in innovatieve opleidings- en kennisprogramma’s voor leraren en universitaire studenten afkomstig uit ESA-lidstaten en biedt theoriecursussen en praktische opleidingen aan.

Gespecialiseerde opleidingsprogramma’s worden ontworpen en gegeven door zowel ruimte- als onderwijsexperts ter ontwikkeling van de vaardigheden van jongeren in de 21e eeuw – het geheel aan kennis, capaciteiten en competenties welke op Europees niveau worden erkend zoals nodig is voor de volgende generatie werkkrachten, in het bijzonder in de ruimtesectoren.

“Dankzij Galaxia’s infrastructuren heeft ESA’s Educatieprogramma een nieuwe boost gekregen,” aldus Hugo Marée, Hoofd van ESA’s Education Office. “Deze nieuwe faciliteiten verwelkomen nu al honderden studenten en leraren, en de vraag neemt alleen maar toe. Het doel is om zowel studenten aan te sporen om een STEM-carrière te volgen en hun inzetbaarheid te vergroten, als om kritisch denken, creativiteit, samenwerking, innovatie en ondernemerschap te stimuleren – kernwaarden en -opvattingen voor de samenleving van morgen.” De aangeboden training in Galaxia versterkt ESA’s Educatieprogramma. Dat bestaat uit twee pijlers: het STEM-programma voor scholen en het ESA Academy Programma voor universiteiten, wat in overeenstemming is met de nieuwe Europese “Space Strategy” en “Space 19+”, ESA’s evolutionaire perspectief op programma’s.

Zowel Space Strategy als Space 19+ onderkennen de noodzaak om in onderwijs te investeren en adequaat te reageren op de voortdurende socio-economische en maatschappelijke veranderingen, zoals klimaat, grondstoffen, energie, gezondheid, veiligheid enzovoorts. Omdat het merendeel van deze kwesties kan worden aangepakt aan de hand van ruimte-gebaseerde oplossingen, heeft ESA’s Educatieprogramma een speciale rol toegewezen gekregen voor het stimuleren van banengroei en duurzame groei, door het bieden van sociaaleconomische voordelen en het inspireren en motiveren van de volgende generaties. “Dankzij ons Educatieprogramma kijken wij altijd vooruit,” voegt Hugo Marée toe. “Wij bereiden ons voor op 2030 door te anticiperen op welke vaardigheden en banen dan nodig zullen zijn.”

Nieuwe state-of-the-art faciliteiten

Galaxia’s onderwijsactiviteiten worden gegeven in state-of-the-art gebouwen: het e-technology lab, de Training and Learning Facility, en de CubeSat Support Facility, welke op 29 maart ingehuldigd worden.

  • e ̵ technology lab: In het e-technology lab krijgen leraren in zowel het lagere als hogere onderwijs training over de ruimte om de eigen school te voorzien van wetenschap, technologie en ICT-vaardigheden. Actieve onderwijs- en leermethoden zoals onderzoek en kennis door middel van ontwerpen vormen de basis van de training, die onder andere gebruikmaakt van robotica, automatiserings- en programmeringstools.
  • Training and Learning Facility: In ESA’s Academy Training and Learning Facility – een trainingruimte en Concurrent Design Facility (CDF) voor opleidingen – kunnen universitaire studenten deelnemen aan 4- of 5-daagse trainingsessies als aanvulling op de eigen ruimtegerelateerde academische opleiding. Het aanbod aan trainingcursussen beslaat alle gebieden van ESA’s expertise zoals systems engineering, ontwerpen van missies, ruimterecht, normalisering, productkwaliteit en -veiligheid, menselijke ruimtefysiologie, spin-off ruimtebedrijven en meer.
  • CubeSat Support Facility: De CubeSat Support Facility is een assemblage- en testlaboratorium (AIV/AIT) ontworpen ter ondersteuning van studententeams die deelnemen aan Fly Your Satellite!, ESA’s leerzame CubeSat-satellietprogramma. De faciliteit bestaat uit een cleanroom uitgerust met een elektrodynamische triller, een thermische vacuümkamer en extra testapparatuur. Studenten worden begeleid in de bouw en het testen van hun kleine satellieten. Daarnaast kunnen zij hands-on demonstraties van satellietintegratie en -tests volgen.

Bron: ESA