Foto: EIB

Vanochtend werd een memorandum van overeenstemming ondertekend door het Waals Gewest, vertegenwoordigd door minister-president Elio Di Rupo, vice-president en minister van Economie Willy Borsus, en minister van Begroting Adrien Dolimont; en de Europese Investeringsbank (EIB), vertegenwoordigd door vice-president Kris Peeters. De twee partijen willen gebruik maken van het transformatiepotentieel van de ruimtevaarttechnologiesector om de regio te dienen en te positioneren als sectorleider in Europa.

Het vandaag ondertekende Memorandum of Understanding (MoU) schetst een kader voor nauwe samenwerking tussen de EIB en het Waals Gewest met als doel de ontwikkeling van de Waalse ruimtevaartsector te ondersteunen. Het doel: het Waals Gewest helpen bij het identificeren van de projecten die in aanmerking komen voor EIB-steun, in de vorm van financiering en technische of financiële bijstand. Het MvO stelt de EIB ook in staat financieringsregelingen te treffen voor projecten die door het Waals Gewest worden gepromoot in de ruimtevaartsector. Bovendien beoogt het de nodige voorwaarden te creëren om investeringen uit de privésector aan te trekken. Het biedt ook ruimte om het opzetten van een specifiek financieel platform voor regionale ruimtevaartbedrijven te onderzoeken.

Voor de ontwikkeling van de ruimtevaartsector zijn grote investeringen nodig, en ruimtevaartprojecten moeten voldoende financiering vinden om te kunnen worden opgeschaald in de Europese Unie en op regionaal niveau. Als de grootste financier van de Europese ruimtevaartsector ondersteunt de EIB zowel gevestigde exploitanten die nieuwe initiatieven lanceren als opkomende bedrijven die hun schaal vergroten. Deze grote investeringen gaan naar de financiering van industrieel en wetenschappelijk onderzoek en innovatie, onder andere door de ontwikkeling van innovatieve materialen en processen; ingebedde technologie en communicatiesystemen, en cyberbeveiliging in het bijzonder; evenals de data- en diensteneconomie die is gebaseerd op aardobservatiegegevens. Dit heeft gevolgen voor veel sectoren en er moeten veel uitdagingen worden aangegaan.

Dit MvO versterkt de reeds bloeiende betrekkingen tussen de EIB en het Waals Gewest op het gebied van kredieten en garanties voor grootschalige projecten in de regio.

Kris Peeters, vicevoorzitter van de EIB, licht toe: "Met deze samenwerkingsovereenkomst is het onze gezamenlijke ambitie om de investeringen in de Waalse lucht- en ruimtevaart te versnellen, met name door de expertise van de EIB op het gebied van complexe cofinancieringsstructuren ter beschikking te stellen om de expansie van de Waalse ruimtevaartsector te helpen financieren. Wallonië heeft een lange traditie op het gebied van lucht- en ruimtevaart, en dit memorandum van overeenstemming zal de EIB in staat stellen de dynamiek van dit ecosysteem, dat een drijvende kracht is achter economische en maatschappelijke vooruitgang, effectief te ondersteunen."

Elio Di Rupo, minister-president van Wallonië, verklaarde: "Ik ben zeer verheugd over dit nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de EIB en het Waals Gewest, dat het concurrentievermogen van deze sector voor Wallonië verder zal versterken. Ruimtevaart is een vector voor economische groei en een uiterst veelbelovende sector voor de toekomst. Ons gewest bouwt al jaren aan een diepgaande expertise op dit gebied. Als onderdeel van haar herstelplan heeft de Waalse regering de financiering goedgekeurd van verschillende projecten om een ruimtevaartwaardeketen in Wallonië te ontwikkelen, zoals het ontwerpen van dubbelzijdige zonnepanelen voor microsatellieten op het gebied van aardobservatie, of het project voor geïntegreerde, intelligente actuatiesystemen voor herbruikbare lanceervoertuigen. Het is belangrijk om op deze weg verder te gaan en de sector op het Europese toneel te positioneren!"

Vicevoorzitter en minister van Economie Willy Borsus voegde hieraan toe: "Deze overeenkomst is een nieuwe stap in de structurele ontwikkeling van onze ruimtevaartsector. De groei van de ruimtevaarteconomie vereist aanzienlijke investeringen en ruimtevaartprojecten hebben voldoende financiering nodig om zich in Europa te kunnen ontwikkelen. Wallonië heeft een sterke ruimtevaartsector, met ongeveer 40 robuuste industriële en wetenschappelijke spelers, die een jaarlijkse omzet van meer dan 300 miljoen euro genereren en werk bieden aan meer dan 2 000 mensen in Wallonië. Ons doel is om de groei ervan te blijven stimuleren en een leider te worden in de ruimtevaartsector in Europa."

Adrien Dolimont, minister van Begroting: "Ruimtevaart is al meer dan 50 jaar een strategische sector voor Wallonië. Van oudsher is onze regio de thuisbasis van bedrijven met expertise die wereldwijd erkend wordt, en in het laatste decennium zijn er nieuwere bedrijven ontstaan die een exponentiële groei vertonen. De sector maakt een grote verandering door, met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen, vooral ten dienste van de klimaattransitie. New Space doorbreekt de grenzen. Dat betekent enorme kansen voor Wallonië in deze dynamiek. Daarom verwelkom ik als minister van Begroting de toevoeging van deze EIB-steun aan onze instrumenten voor de privésector en de overheid."

Bedenk dat de EU-leiders in 2022 de ruimtevaart als een strategisch gebied identificeerden en opriepen tot een ruimtevaartstrategie voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten van de Europese Unie. Voortbouwend op dit politieke momentum hebben de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger de allereerste EU-ruimtestrategie voor veiligheid en defensie ontwikkeld. Dit MoU zou dus als basis kunnen dienen voor nieuwe financieringsoperaties in het Waalse Gewest, in het bijzonder in het kader van het Strategisch Europees Veiligheidsinitiatief (SESI) van de EIB.

Van onmiddellijk belang voor Waalse bedrijven zijn de twee thema's die prioriteit krijgen in het kader van dit akkoord: Aardobservatie en herbruikbare lanceervoertuigen. Deze twee domeinen zijn ook opgenomen in het herstelplan van het Waals Gewest.

Skywin, de lucht- en ruimtevaartcluster van Wallonië, heeft voor elk van deze thema's een stappenplan ontwikkeld. Door middel van dit memorandum verbindt de EIB zich ertoe de investerings- en financieringsaspecten van projecten met betrekking tot het stappenplan Aardobservatie 2025 en het stappenplan Herbruikbare Lanceerinrichtingen 2025 te bespreken. Het Waals Gewest zal zich inspannen om potentiële investeringsschema's af te stemmen op financieringsbronnen en zal met de EIB alternatieven voor cofinanciering bespreken. Met de expertise van de Bank zal Wallonië zijn kansen maximaliseren om projecten in de ruimtesector te ontwikkelen.

Bron: EIB

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens