Foto: Freepik

Op 25 en 26 november 2008 vond in het Nederlandse Den Haag de driejaarlijkse ESA ministerraad plaats. Voor Federaal minister van wetenschapsbeleid Sabine Laruelle was dit haar eerste ESA ministerraad en deze is erg opgetogen over het resultaat ervan. België staat vandaag de dag op de tweede plaats in de lijst van inspanningen die per inwoner geleverd worden voor ruimteonderzoek en staat op de vijfde plaats wanneer het gaat over deelnames aan operationele ruimteprogramma’s. Net voor deze belangrijke ministerraad had de minister nog een kredietnota van 103 miljoen euro, die België verschuldigd was aan het Europese ruimtevaartagentschap ESA, in orde gebracht.

Minister Laruelle besloot de volgende vijf jaar 929 miljoen euro te investeren in de werking en de verschillende programma’s van de ESA waarvan 471 miljoen euro gaat naar eerder aangegane verbintenissen. Voor nieuwe programma’s wordt 458 miljoen euro uitgetrokken en dit nieuwe Belgische ruimtevaartbudget betekent een verhoging van 20%. Er wordt ook nog eens 67,7 miljoen euro uitgetrokken voor activiteiten buiten de ESA en in de periode 2009 tot en met 2013 zal het jaarlijks ruimtevaartbudget enkel maar toenemen.

Een nog betere Ariane 5 raket

De belangrijkste toegang tot de ruimte zijn de lanceermiddelen en dankzij de krachtige Ariane 5 raketten is Europa al vele jaren marktleider in het lanceren van zware commerciële kunstmanen. België zal voor de volgende vijf jaar 2,7 miljoen euro investeren in de toekomst van deze raketten. Zo zal dit bedrag vooral gebruikt worden voor verdere studies van de cryotechnische raketmotor Vinci die uiteindelijk moeten leiden tot een verbeterde Ariane 5 raket. Voor deze belangrijke upgrade van de Ariane 5 raket heeft de ESA 1,5 miljard euro kunnen samenkrijgen.

Ruimte voor nieuwe technologiën

De Belgische delegatie in Den Haag had zich voor deze ministerraad goed geïnformeerd bij zowel de Vlaamse, Brusselse als Waalse ruimtevaartindustrie. Minister Laruelle besloot dan ook 115 miljoen euro te investeren in het General Support Technology Programme (GSTP) van de ESA dat gebruikt wordt voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Deze nieuwe technologie zal dan uiteindelijk uitgetest worden bij de PROBA satellieten die in België ontwikkeld en gemaakt worden. Deze kleine PROBA kunstmaantjes worden vooral gebruikt als demonstratiemissies waarbij in de toekomst technologiën als vliegen in formatie, het in beeld brengen van vegetatie op onze planeet en het analyseren van atmosferische bestanddelen zullen uitgetest worden. 

België en het ISS

Een belangrijk luik binnen de Europese en Belgische ruimtevaartactiviteiten is de bemande ruimtevaart. Met het oog op de nieuwe en langdurige ruimtemissie van Frank De Winne in 2009 heeft België zich dan ook zeer sterk in de kijker gewerkt. Laruelle besloot 89,9 miljoen euro in het ISS ruimtestation te investeren en de bemande ruimtevaart. Ongeveer 50 miljoen euro van dit bedrag zal dienen voor de exploitatie van het ISS waarin de Europese Automated Transfer Vehicles (ATV) een belangrijke rol spelen. Zo zal België ook 2 miljoen euro opzij leggen voor onderzoek van de Automated Re-entry Vehicle (ARV) dat cargo naar de Aarde moet kunnen terugbrengen.

België investeert in ruimteweer en Mars

De Belgische Federale minister van Wetenschapsbeleid besloot op deze ESA ministerraad dat België intensief zal deelnemen aan twee nieuwe ESA programma’s. Zo zal er 4,5 miljoen euro geïnvesteerd worden in het Space Surveillance Awareness (SSA) dat helemaal in het teken staat van het onderzoek naar ruimteweer. Daarnaast zal België ook nog eens 9,21 miljoen euro extra investeren in de Europese ExoMars missie waarvoor al 26 miljoen euro was toegezegd tijdens de vorige ESA ministerraad. Met deze ExoMars missie wil de ESA een Marsrover op het oppervlak van de planeet Mars brengen.

Belgisch leger investeert in ruimtevaart

Het Belgische ministerie van defensie maakt vandaag de dag gebruik van de Helios 2A kunstmaan voor militaire observatiedoeleinden. In de toekomst willen de Belgische strijdkrachten dagelijks een vijftigtal opnames ontvangen via de installatie in Evere en hiervoor zou defensie ongeveer 90 miljoen euro investeren. Dit bedrag zal gebruikt worden voor het Multinational Space-based Imaging System (MUSIS) programma waaraan het federale wetenschapsbeleid ook nog eens 50 miljoen euro zal aan toevoegen. 

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens