Luchtfoto van het ESA grondstation in Redu
Foto: ESA

Sinds 1968 bevindt zich in het 'boekendorp' Redu in de Belgische Ardennen een bijzonder centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie. Met de 50ste verjaardag van het centrum in zicht heeft ESA beslist om haar Redu Centre anders te gaan noemen. De nieuwe naam European space Security and Education Centre of kortweg ESEC benadrukt de belangrijke rol die het in deze nieuwe domeinen zal spelen en legt meteen een verband met de activiteiten die er al plaatsvonden.

De ESA-site in Redu was al van in het begin van het Europees ruimtevaartavontuur van de partij. Als onderdeel van het ESA-netwerk van grondstations is het centrum in de provincie Luxemburg verantwoordelijk voor het volgen en testen van verschillende soorten satellieten. Hier bevindt zich ook het verwerkingscentrum voor data op het vlak van het 'ruimteweer' (de invloed van de zon op de aarde en haar naaste omgeving).

Cyberveiligheid en educatie

Sinds 2014 is Redu het toneel van nieuwe veelbelovende activiteiten op het vlak van cyberveiligheid en educatie. Dat was een aanleiding om na te denken over een nieuwe naam, die beter zou uitdrukken welke activiteiten er plaatsvinden. ESEC moet in Europa een referentie worden op het vlak van cyberveiligheid. ESA zal daarom in dit domein een rol spelen als katalysator met als doelstelling dat het referentiecentrum geleid wordt vanuit de industrie. ESA zal deel zelf behoren tot de gebruikers van het centrum en eigenaar zijn van de ruimtevaartcomponent. Net als de ruimtewetenschappen, ingenieurswetenschappen en technologie behoort ook educatie - zoals dat ook expliciet in de ESA-conventie is vermeld - tot de kerntaken van de Europese ruimtevaartorganisatie. Dit is ontegensprekelijk een investering die het concurrentievermogen van ESA ten goede komt en mensen helpt vormen die in de toekomst het Europese ruimtevaartbeleid moeten helpen bepalen. In 2014 richtte de educatieve afdeling van ESA voor leerkrachten van het basisonderwijs en secundaire scholen een laboratorium voor e-robotica op in Redu. Dit labo houdt zich bezig met robotica en ermee verbonden wetenschappen zoals natuurkunde, wiskunde, informatica en ingenieurswetenschappen. Verder herbergt de site sinds maart 2016 het Training and Learning Centre van de ESA Academy. Die moet in samenwerking met universitaire instellingen de nodige competentie, knowhow en het beste wat ESA te bieden heeft bijbrengen aan Europese studenten.

ESA-ESEC: één centrum, twee sites

Het is wel duidelijk dat er alsmaar meer activiteit heerst in het centrum ESA-ESEC. Daarom heeft ESA het aanbod aanvaard van IDELUX, een publieke onderneming voor de ontwikkeling van de provincie Luxemburg, om de ESA Academy onder te brengen in het Galaxia-centrum in het nabijgelegen Transinne. Daar bevinden zich nu al het Waalse incubatiecentrum voor ondernemingen (BIC) en een logistiek centrum voor het programma van navigatiesatellieten Galileo. ESA-ESEC zal haar operationele opdrachten en activiteiten op het vlak van cyberveiligheid concentreren in Redu, terwijl het educatieve luik zich in het Galaxia-centrum zal afspelen.

Bron: ESA