Artistieke impressie van de satelliet PICASSO
Foto: BIRA

Op 23 en 24 april 2015 onderging de Belgische PICASSO satelliet een Preliminary Design Review (PDR) in het European Space Research and Technology Centre (ESTEC). De twee instrumenten en het satellietplatform werden na een intense review positief beoordeeld waardoor het project nu zijn volgende fase kan ingaan.

Het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) ontwikkeld momenteel samen met VTT uit Finland, Clyde Space Ltd. uit het Verenigde Koninkrijk en het Centre Spatial de Liège uit België de PICosatellite for Atmospheric and Space Science Observations (PICASSO) satelliet die in opdracht van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de ozonverdeling in de stratosfeer, de temperatuur in de mesosfeer en de elektronendichtheid in de ionosfeer moet meten. PICASSO is een zogeheten ‘CubeSat’ met een afmeting van slechts 32x10x10 cm die wordt uitgerust met twee instrumenten. Zo wordt PICASSO voorzien van een hyperspectrale camera voor atmosferische 'limb-metingen' met de zon als lichtbron (VISION) en de Sweeping Langmuir Probe (SLP) om de elektronendichtheid in de ruimte rond de satelliet te meten. Alvorens deze kleine Belgische satelliet de ruimte ingaat, moet het platform en de instrumenten eerst enkele belangrijke keuringen en beoordelingen ondergaan waarvan de Preliminary Design Review (PDR) één van de belangrijkste is. Tijdens een PDR tonen projectleiders en ingenieurs aan dat het voorlopig ontwerp van een satelliet of ruimte-instrument voldoet aan alle systeemvereisten met aanvaardbare risico's, binnen de kosten- en planningsbeperkingen en legt de basis vooraleer verder te gaan met het gedetailleerde ontwerp. Daarnaast moet een PDR ook aantonen dat de juiste ontwerpkeuzes zijn gemaakt, interfaces geïdentificeerd zijn en verificatiemethoden zijn beschreven. Nu de Preliminary Design Review (PDR) voor de PICASSO satelliet succesvol verliep, kan men overgaan tot de Critical Design Review (CDR) die in oktober 2015 zal plaatsvinden. Indien alle reviews positief blijven verlopen, wil men de PICASSO satelliet in het najaar van 2016 in de ruimte brengen. Hieronder kan u een filmpje zien over een vibratietest van de PICASSO satelliet!

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens