Het BIRA stuurt een instrument naar Venus. Het VenSpec-H instrument zal meevliegen met de EnVision-missie, die zopas geselecteerd werd door ESA en waarvan de lancering gepland is in 2031-2032.
Foto: NASA/JAXA/ISAS/DARTS/Damia Bouic/VR2Planets

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA) zal een instrument - VenSpec-H - leveren voor de toekomstige M5-missie van de Europese Ruimtevaartorganisatie, die zopas werd geselecteerd. Na de recente selectie van twee verkenningsmissies naar Venus door NASA, heeft ESA haar keuze aangekondigd voor de volgende M-klasse missie. Venus wordt vaak beschreven als het nachtmerrieachtige kleine zusje van de Aarde: Venus is ongeveer even groot, maar heeft een CO2-rijke atmosfeer met zwavelzuurwolken en met extreme temperatuur- en drukomstandigheden aan haar oppervlak (450°C en 90 keer de atmosferische druk van de Aarde).

Het VenSpec-H-instrument zal de atmosfeer van Venus in het infrarood observeren om de concentraties van spoorgassen zoals waterdamp, koolstofmonoxide of zwaveldioxide te meten, die in verband kunnen gebracht worden met vulkanisme of met andere oppervlakteprocessen. VenSpec-H maakt deel uit van de spectrometersuite VenSpec, die de atmosfeer zal peilen van aan het oppervlak tot boven de wolken. Deze drie instrumenten zullen ons in staat stellen de relatie tussen de veranderingen aan het oppervlak en tussen de atmosfeer te onderzoeken, evenals de evolutie ervan. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie heeft een lange geschiedenis in Venusonderzoek. Zo leverde het het SOIR-instrument aan de Venus Express-missie. VenSpec-H zal gebouwd worden in nauwe samenwerking met OIP (Oudenaarde) en met een internationaal consortium bestaande uit onderzoekers en industrieën uit Nederland, Spanje, Zwitserland en Portugal.

De EnVision-missie zal gelanceerd worden in 2031-2032 en zal 15 maanden nodig hebben om Venus te bereiken. Na een aantal maanden van aerobraking zal de orbiter in een cirkelvormige baan rond de planeet worden gebracht en dan beginnen met zijn wetenschappelijke observaties. EnVision zal ook een radar met synthetische lensopening (SAR) aan boord hebben, bijgedragen door NASA, en een ondergrondse radar sounder.

Voor meer informatie over de missie: www.envisionvenus.eu