Foto: NASA

“Kies een job waar je van houdt en je zal geen dag in je leven moeten werken,” gaat het gezegde. De ruimtevaartsector is daarvoor een ideale keuze, maar daar zijn nog te weinig mensen zich van bewust. Daarom wordt voor de eerste keer in België een groots evenement georganiseerd voor studenten en “young professionals” die geïnteresseerd zijn in een carrière in de ruimtevaartsector. ‘Switch to Space’ vindt plaats op 8 oktober in het Egmontpaleis te Brussel. Meer dan 50 sprekers, waaronder de Belgische ESA-astronaut Frank De Winne en diverse betrokkenen uit Brussel, Vlaanderen en Wallonië, zullen er de talrijke tewerkstellingsmogelijkheden in de sector presenteren.

Studenten en jonge professionals kunnen er netwerken, praten met mogelijke werkgevers en misschien zelfs een eerste contact leggen voor een job of een stage in één van de een ruimtevaartbedrijf of -organisatie. “Het was mijn droom om een groot event te organiseren om je te helpen om de beste keuze voor je toekomst te maken. Je zal tijdens je leven minstens 45 jaar werken. Op Switch to Space leer je alles over de interessante mogelijkheden van de ruimtevaartsector. Mis deze kans niet!” Zo richt Dominique Tilmans, de bezielster van YouSpace, zich op de website van het event tot de studenten.

Kansen voor iedereen

Door een gebrek aan informatie denken vele jongeren er inderdaad niet aan om ruimtevaart-gerelateerde studies aan te vatten en komen de meeste studenten nooit meer te weten over de kansen die de ruimtevaartsector biedt. Dit is jammer aangezien de vraag naar werknemers in de ruimtevaartsector alsmaar toeneemt. Het gaat hier ook niet alleen om ingenieurs of wetenschappers. De dag van vandaag is bijna elke sector op één of andere manier verbonden met de ruimtevaart. Ook pas afgestudeerden met een andere achtergrond – advocaten, dokters, landbouwkundigen, accountants of biologen – kunnen daarom een succesvolle carrière uitbouwen in de ruimtevaartsector.

Van Spoetnik tot Space 4.0

Meer dan 60 jaar na de lancering van de eerste satelliet, Sputnik, evolueert de ruimtevaartsector immers nog steeds aan een razend tempo. Ruimte-activiteiten zijn vandaag te vinden in een heel breed gamma aan domeinen waarbij meer en meer internationale partners uit de industrie, KMO’s, onderzoeksinstellingen en overheden betrokken zijn. Bovendien zorgt de uitwisseling van technologie tussen toepassingen op aarde en in de ruimte en de groeiende ‘Newspace’-sector dat ondernemers aan de slag gaan in een sector die traditioneel het domein van overheden en ruimtevaartagentschappen was. De opkomst van nieuwe technologieën zoals big data, 3D-printen, herbruikbare raketten, mega-constellaties en andere innovaties motiveren onze jong-afgestudeerden en studenten om voor de ruimtevaartsector kiezen. In lijn met die trend ontwikkelde ESA het concept ‘Space 4.0’ om de links en samenwerking tussen de overheid, de privésector, het middenveld en beleidsmakers te versterken. ESA is er van overtuigd dat de een diepe verwevenheid met de maatschappij en economie de beste garantie op een succesvolle toekomst is voor de Europese ruimtevaartsector. Het is dus logisch dat ESA zijn schouders mee onder het project zet. Zo zal Eric Morel, de directeur voor Industrie bij ESA, het op Switch to Space hebben over de toekomst van werken in de lucht- en ruimtevaartsector. De Belgische ESA-astronaut Frank De Winne zal de rol van ruimtevaart in een veranderende wereld toelichten.

De ruimte is overal

Dat ruimtevaartgegevens steeds dieper verweven raken met het leven op Aarde zorgt er voor dat er naast ingenieurs en wetenschappers ook steeds meer andere disciplines betrokken raken en ook minder voor de hand liggende ruimtecarrières mogelijk worden. Dat de mogelijkheden in de sector groot zijn, wordt geïllustreerd door de verschillende onderwerpen waarover op Switch to Space sessies georganiseerd worden. Alle aspecten van de ruimtevaart vandaag worden besproken, van het politieke en juridische kader, over de fysica en life sciences, via de technologie-georiënteerde prototyping, testing en nieuwe ruimtetechnologieën tot de toepassingen op aarde van satellietnavigatie- en communicatie en aardobservatieconstellaties.

Satellietfoto’s voor boomverzorgers en advocaten

Vroeger waren aardobservatiegegevens voorbehouden waren aan de overheden van grote landen. Ze zijn tegenwoordig veel breder en vooral goedkoper beschikbaar geworden, waardoor nieuwe, vaak verrassende toepassingen mogelijk werden. André Jadot, een van de sprekers op Switch to Space, is CEO van het Belgische bedrijf Eurosense. Zijn bedrijf ontwikkelt geo-informatie-diensten. Een verrassende technologie die Eurosense ontwikkelde laat toe om de gezondheid van bomen vanuit de ruimte te monitoren en zo groen- en bosbeheerdiensten een handje toe te steken. Maar ook in de rechtszaal wordt gewerkt met satellietdata. Sarah Moens, advocaat bij het grote kantoor DLA Piper, zal het hebben over hoe mensenrechtenschendingen vastgesteld kunnen worden vanuit de ruimte. Dat gebeurde onder andere bij de vernietiging van Rohingya-dorpen in Birma. De beelden daarvan waarover de NGO Human Rights Watch beschikt zouden gebruikt kunnen worden als bewijsmateriaal voor het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat bevoegd is om te vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid. Een ander voorbeeld is het vaststellen van milieu-inbreuken en het monitoren van de visserij op zee via satelliet. Overheden krijgen zo veel meer mogelijkheden om grensoverschrijdende of vroeger verborgen activiteiten in het oog te houden. Dit is slechts een handvol van de ontelbare mogelijkheden die de snelle evolutie van ruimtetechnologie de laatste jaren creëerde. Er zijn in de sector nog veel knappe koppen nodig om hier verder aan mee te werken. Daarom is Switch to Space zo’n belangrijk evenement.

Meer info: https://www.switchtospace.org

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens