Eerste opname gemaakt door Proba-V
Foto: ESA

De in België gebouwde Proba-V aardobservatiesatelliet functioneert perfect. De Vegetation-camera aan boord van de Europese satelliet werd aangeschakeld en de eerste opname werd inmiddels al ontvangen. Op deze opname, die op 15 mei 2013 werd gemaakt, is een deel van het westen van Frankrijk te zien.

De 'V' in Proba-V staat voor 'vegetatie'. De speciale Vegetation-camera waarmee deze microsatelliet werd uitgerust, moet de plantengroei op Aarde in kaart brengen. Het is de bedoeling dat Proba-V om de twee dagen de globale plantengroei in kaart brengt zodat wetenschappers en autoriteiten kunnen ingrijpen wanneer bijvoorbeeld een oogst dreigt te mislukken of om woestijnvorming en ontbossing in de gaten te houden. Vanuit een zonsynchrone baan doet de Proba-V satelliet waarnemingen onder een vrijwel altijd gelijke belichtingshoek. Op die manier kunnen beelden die in verschillende seizoenen en jaren worden gemaakt goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Nadat Proba-V op 7 mei 2013 succesvol in de ruimte werd gebracht, onderging de satelliet de Launch and Early Operations Phase waarbij men de satelliet tot leven bracht en werd de Vegetation-camera aangeschakeld. Deze camera maakte vervolgens een eerste opname van de Franse kust langs de Golf van Biskaje en het Franse binnenland. De gegevens werden uiteindelijk doorgestuurd naar het ESA-centrum in Redu in de provincie Luxemburg.

Bron: http://www.esa.int/dut/ESA_in_your_country/The_Netherlands/Proba-V_opent_ogen

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens