Pralines

Belgische pralines zijn wereldwijd gekend om hun smaak en kwaliteit. Om deze lekkere, smaakvolle pralines te kunnen maken, hebben fabrikanten kwalitatieve suiker nodig. Tienen is in België dan ook gekend als de 'suikerstad' en het is de thuisbasis van SESVanderHave die één van de grootste producenten is van suikerbietzaden. Om suikerbieten van wereldklasse te kunnen produceren, moeten de planten tijdens hun groeiproces continu in de gaten worden gehouden.

Om teeltgebieden in verschillende delen van de wereld in de gaten te kunnen houden heeft men echter zeer veel tijd en geld nodig en moet men vaak beroep doen op het verzamelen van gegevens afkomstig van ervaren veldtechnici. Wat veel mensen echter niet weten, is dat de laatste tijd ook satellieten vanuit een baan om de Aarde de evolutie van suikerbieten in de gaten houden aangezien deze meer informatie opleveren over de bodemgesteldheid en plantenstress. Om deze manier van het observeren van gewassen te testen, ontwikkelde het Belgische bedrijf Geographic Information Management (GIM) specifieke informatieproducten en operationele diensten op basis van satellietgegevens. Zo maakte men gebruik van satellietbeelden met zeer hoge resolutie, afkomstig van aardobservatiesatellieten die regelmatig overvlogen, waarna GIM de data bewerkte zodat een tijdreeks tot stand kwam die nauwgezet de gewassen voor en tijdens het groeiseizoen opvolgt. Dankzij deze satellietgegevens kan men informatie opvragen over de aard en geschiktheid van de bodem, de gezondheidstoestand en de fysiologische conditie van de gewassen. Deze informatie wordt vervolgens doorgestuurd naar gespecialiseerde veldtechnici die hierdoor gerichter kunnen ingrijpen waardoor men tijd en geld uitspaart en het algehele productieproces van de zaden verbetert. Dit project werd ontwikkeld in het kader van ESA's Value-Adding Element (VAE), met bijkomende financiële steun van GIM en SESVanderHave.

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens