Artistieke impressie PROBA-ALTIUS met opengevouwen zonnepanelen
Foto: BIRA

België start met de bouw van een nieuwe ruimtemissie, ALTIUS, en komt zo tegemoet aan het dreigend tekort aan satellieten die de verdeling van de belangrijkste bestanddelen in onze atmosfeer kunnen opmeten. Deze metingen zijn immers onontbeerlijk voor atmosfeermodellen die de gevolgen berekenen van de toenemende uitstoot van broeikasgassen of van het verbannen van chemische producten die de ozonlaag aantasten. ALTIUS is ook een technologische doorbraak door zijn flexibele kijkrichting en zijn vernieuwend concept voor atmosferische metingen. Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie is de drijvende kracht achter de missie, die sinds kort officieel deel uitmaakt van het Earth Watch programma van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Na de gouden jaren 2000, waarin een veelvoud aan satellieten de aarde observeerden, blijft er nu nog slechts een handvol verouderde instrumenten over. Het tekort aan satellieten die heel nauwkeurig de variaties in ozon en andere reactieve gassen (waarvan sommige broeikasgassen) op verschillende hoogtes in de atmosfeer kunnen meten, is dramatisch. Deze situatie brengt de continuïteit van de waarnemingen in gevaar, terwijl die net zo essentieel is om de huidige klimaatsveranderingen of de evolutie van de ozonlaag van heel nabij op te kunnen volgen. ALTIUS komt net op tijd om deze sombere vooruitzichten te doen keren.

Een kleine missie met een groot potentieel! Zo kunnen we de Atmospheric Limb Tracker for the Investigation of the Upcoming Stratosphere (ALTIUS) het best samenvatten. Het idee voor de missie ontstond in 2005 aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA). Binnen 4 jaar zou de eerste Belgische ruimtemissie de hogere atmosfeer van de aarde (die zich uitstrekt van 10 tot 100 km hoogte) moeten overvliegen. Aan boord van een microsatelliet van het type PROBA meet ALTIUS dan de belangrijkste bestanddelen in de atmosfeer op met een verticale resolutie beter dan 1 km. De ALTIUS-missie heeft operationele en wetenschappelijke doelstellingen met betrekking tot de chemische samenstelling van de atmosfeer.

Wat maakt ALTIUS innovatief?

ALTIUS wijkt af van de klassieke waarneemtechnieken. Voor het eerst in de geschiedenis van de atmosferische spectrometrie gebruikt het instrument spectrale beeldvorming. Bovendien kijkt ALTIUS dankzij het wendbare PROBA-platform:

  • naar de verstrooiing van zonlicht aan de verlichte zijde van de atmosfeer,
  • naar de ondergang en opkomst van de zon tijdens de overgangen tussen de dag- en nachtzijde van de atmosfeer,
  • naar de occultatie van sterren, de maan en planeten, aan de nachtzijde van de atmosfeer.

Belgische industrie

De Belgische ruimtevaartindustrie speelt uiteraard een belangrijke rol in dit project via een eerlijke return van de Belgische bijdrage aan het ESA-budget. De wetenschappelijke en operationele teams van deze missie zijn eveneens volledig Belgisch (respectievelijk het BIRA en het controlecentrum B.USOC). Recentelijk hebben ook Luxemburg en Roemenië zich bij het consortium aangesloten.