De Belgische ruimtevaart-industrie heeft het moeilijk om hoog opgeleid Belgisch talent aan te trekken terwijl Belgische studenten met interesse in een carrière binnen de ruimtevaart niet gemakkelijk in contact geraken met de industrie. Voor ere-senator Dominique Tilmans, voormalig voorzitter van de werkgroep Ruimtevaart van de senaat, het sein om de mouwen op te stropen, contact te zoeken met gelijkgestemde geesten en een oplossing te zoeken voor dit probleem. Resultaat : YouSpace.be, een platform dat studenten koppelt aan mentoren uit industrie en onderwijswereld.

YouSpace werd gelanceerd eind oktober 2015. Op een half jaar tijd werd heel wat werk verzet. De eerste bedoeling, studenten ('mentees') in contact brengen met mentoren (een mentee is iemand die begeleid wordt door een mentor), gaf snel aanleiding tot andere initiatieven, steeds met als doel het bereiken van het oorspronkelijke objectief. YouSpace (op het internet te vinden via www.youspace.be) ontplooit momenteel de volgende activiteiten:

  1. het bevorderen van mentorships om de overdracht van competenties te vergemakkelijken en te zorgen voor een coaching van studenten tijdens hun master of doctoraat;
  2. het jaarlijks voorstellen van de mogelijkheden binnen de drie ruimtevaart-gerelateerde studierichtingen (ingenieurswetenschappen, toegepaste wetenschappen en fundamenteel onderzoek) op alle Belgische universiteiten en ingenieursscholen, met als doelpubliek alle ingenieurs-studenten en studenten fundamentele en toegepaste wetenschappen;
  3. het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in de ruimtevaart-toepassingen om studenten te kunnen informeren over de tewerkstellingsmogelijkheden binnen alle sectoren, verbonden met de ruimtevaart;
  4. het organiseren van een tweejaarlijkse jobbeurs, volledig gericht op de ruimtevaartsector, in samenwerking met de Belgische universiteiten, onderzoekscentra en ruimtevaartindustrie;
  5. het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen: industrie en laboratoria, over de nood aan onderzoek, industrie en universiteiten, laboratoria en ingenieursscholen, zodat het onderzoek van deze laatsten de resultaten van de industrie kan verbeteren en de industrie studenten vroeg in hun studies kan laten kennismaken met de wereld van het ondernemerschap;
  6. het verhogen van het bewustzijn van politici, op alle beleidsniveaus, van het belang van: verplichte stages van ten minste zes maanden in de bedrijfswereld, deeltijdse tewerkstelling van doctoraatsstudenten in de industrie, waarbij een win-win situatie gecreërd wordt, waarbij de studenten onderzoek doen in een industriële omgeving en tevens de middelen vinden om hun studie te financieren zonder het conctact met de beroepssector te verliezen.
  7. het laten opmaken van een gemeenschappelijke Master in Space affairs door de Nederlandstalige en Franstalige universiteiten, gebruik makend van hun respectieve en complementaire bijzonderheden en competenties.

Ondertussen werden reeds meerdere vergaderingen georganiseerd, en werden verschillende studenten verbonden met een mentor, Mentorschip is meer dan theoretische bijstand en coaching. De mentoren worden bijvoorbeeld verzocht hun mentee mee te nemen naar verschillende gelegenheden en hen daar voor te stellen aan hun contacten. Op die manier kan de mentee stilletjes aan zijn eigen netwerk beginnen uitbouwen. YouSpace sloeg zijn vleugels uit en ging zichzelf reeds voorstellen op meerdere Belgische universiteiten. Omdat de ruimtevaart in België nauw verweven is met ESA en Europa, en omdat ruimtevaart in het algemeen een wereld is van internationale samenwerking, lijkt het mij logisch dat gestreefd wordt naar een internationaal mentorschap. Hopelijk heeft dit initiatief het potentieel om door te groeien naar een echt Europees project zodat de naam veranderd kan worden van YouSpace in EUSpace…

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website: www.youspace.be