Logo Belspo

Wetenschappers in België verzetten zich fors tegen de besparingsplannen die de kersverse regering Michel wil doorvoeren in het federale wetenschapsbeleid. Zo wil de nieuwe regering de komende vijf jaar ongeveer 46 miljoen euro besparen op het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), het Belgisch ruimtevaartprogramma en de overheidsdienst voor het wetenschapsbeleid BELSPO. Om meer druk uit te oefenen op de plannen van de nieuwe federale regering kan u een online petitie tekenen voor het behoud van BELSPO! 

Enkele directeurs van federale onderzoeksinstellingen lieten in een open brief aan de regering weten om de besparingsplannen van de regering Michel te herbekijken. Volgens een interne besparingstabel van de overheidsdienst voor het wetenschapsbeleid Belspo krijgt het federale wetenschapsbeleid onder de nieuwe federale regering het de volgende jaren fors te verduren aangezien er volgend jaar maar liefst 33,1 miljoen euro moet worden bespaard op een totaal budget van 371 miljoen euro. In de jaren die hierop volgen, moet er nog eens 13,3 miljoen euro worden bespaart. Op vlak van ruimtevaart zal België zijn bijdrage aan het Europese ruimtevaartprogramma met 6,3 miljoen euro verminderen. In 2013 investeerde België 187,7 miljoen euro in het Europese ruimtevaartprogramma waardoor België de belangrijkste ESA-partner werd na de grote ruimtevaartlanden als Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Naast de besparingen op vlak van wetenschappelijk onderzoek moeten ook alle federale instellingen zoals het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) het in de nabije toekomst met minder geld doen. Voor het KMI betekent dit een besparing van 562 000 euro. Ook het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten moet het de volgende jaren met 721 000 euro minder stellen. De meest ingrijpende besparing is ongetwijfeld de afschaffing van de federale overheidsdienst voor het wetenschapsbeleid BELSPO. Deze dienst telt tien Federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en zal volgens het nieuwe regeerakkoord elders als algemene directie worden geïntegreerd. Vandaag de dag telt BELSPO ongeveer 2 800 werknemers waarvan 280 mensen effectief voor deze dienst zelf werken. Momenteel heerst er dan ook grote onzekerheid over het voortbestaan van deze 280 banen. 

Volgens de nieuwe Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs moeten deze besparingen de sector uiteindelijk performanter maken. Zij voegde er ook aan toe dat een besparing van 10% door de vorige regering al was opgenomen in de opmaak van de begroting en dat de nieuwe regering daar 3% heeft aan toegevoegd. Welke impact deze besparingen zal hebben op het innovatie- en wetenschapsbeleid is momenteel nog niet duidelijk maar wellicht is deze minder groot dan eerst werd gedacht. Zo is een groot deel van het innovatie- en wetenschapsbeleid en het bijhorende budget de afgelopen jaren al overgedragen aan de gewesten als gevolg van de verschillende staatshervormingen. 

Onderteken de RED BELSPO petitie!

Onderteken nu de online petitie voor het behoud van BELSPO: http://savebelspo.be/savebelspo_nl.stm

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens