Affiche Ninth European Space Weather Week
Foto: ESWW

De European Space Weather Week (ESWW) is de jaarlijkse hoogmis voor onderzoekers, gebruikers en geïnteresseerden in ruimteweer. De conferentie brengt alle partijen betrokken bij het ruimteweer in contact metalle mogelijke aspecten ervan: van puur onderzoek tot praktische toepassingen, van wetenschapper tot gebruiker. Onder het toeziend oog van de politiek, ESA, NASA en de publieke opinie, wisselen 300 deelnemers van over de hele wereld hun expertise en ideeën uit.

België en Europa hechten zeer veel belang aan ruimteweer, omdat onze snel evoluerende hoogtechnologische maatschappij steeds kwetsbaarder wordt voor de effecten ervan. België is dan ook één van de belangrijkste geldschieters van het ruimteweerprogramma van ESA. Ronald Van der Linden, directeur van de Koninklijke Sterrenwacht van België en coördinator van het STCE, kijkt enorm uit naar de European Space Weather Week: "De ESWW staat garant voor een perfecte en inspirerende cocktail van wetenschap, produkten, informatie, informele en formele contacten. Ik ben dan ook fier op het feit dat het STCE een sleutelrol vervult in de organisatie en het succes van deze conferentie. Het heeft België verankerd op de ruimteweerkaart." Naast de eigenlijke conferentie en de specifieke werkgroepen voorziet het programma een tutorial 'Tour of Space', een debat over ruimteafval, een 'keynote lecture' door Susan Jocelyn Bell Burnell, ... Er valt dus zeer veel te beleven!

Meer info: http://www.stce.be/esww9/index.php
Meer info op ESA-website: http://www.esa.int/esaCP/SEMVLW52Q8H_Belgium_du_0.html