Deze Disclaimer is van toepassing op de Belgium in Space website.

Copyright en inhoud:

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze website vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de beheerder van Belgium in Space. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie:

Deze website bevat links naar websites of naar webpagina's van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De site is evenmin verantwoordelijk voor de reactie's die gepost worden op de nieuwsdienst en de inhoud van nieuwsberichten die niet door de beheerder geschreven zijn. Spacepage wordt niet verantwoordelijk gesteld voor gebeurlijke gevallen op de dochterpagina's, contacteer hiervoor de verantwoordelijke van de dochterpagina.

Linken naar deze site:

Het is de gebruiker van Belgium in Space toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en deze website. Indien u een banner wenst te plaatsen neemt u contact op met de beheerder.

Afbeeldingen:

Het grootste deel van de foto's die je op deze website vindt zijn afkomstig van ESA en NASA. Op deze foto's staat een copyright. Wanneer je deze foto's wenst te gebruiken, kopieer deze niet van deze site maar ga deze afhalen op NASA of ESA websites. Foto's van banners zijn eigendom van deze site en mogen in geen geval gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. Indien u dit toch zou doen hebben wij het recht om u strafrechtelijk te vervolgen. Link geen afbeeldingen van deze site aan de uwe. Hierdoor verbruikt u onze dataruimte. Indien u dit toch doet zullen wij u hiervan verwittigen en desnoods verdere stappen ondernemen. Als u toch afbeeldingen wilt gebruiken contacteer hiervoor de beheerder, deze zal u dan vertellen of u al dan niet de afbeeldingen mag plaatsen.

Belgium in Space:

De naam Belgium in Space mag niet gebruikt worden op andere sites tenzij zij hiervoor toestemming hebben gekregen van de beheerder. Men mag ten allen tijde linken naar mijn website met 'Belgium in Space' als titel. Indien u de naam Belgium in Space gebruikt op uw site mogen wij verdere stappen overwegen aangezien deze naam beschermd is.

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens