Logo VITO
Foto: VITO

Het VITO (Vlaams instituut voor technologisch onderzoek) werd opgericht door de Vlaamse Overheid in 1991. Het is nu een belangrijk onafhankelijk Europees onderzoeks- en consultingcentrum voor de ontwikkeling van duurzame technologieën op het gebied van energie, milieu, materialen en aardobservatie.

VITO verstrekt intelligente en kwalitatieve oplossingen die het concurrentiële voordeel van grote en kleine bedrijven verhogen. Ons objectief onderzoek, studies en adviezen laten de industrie en overheid toe om hun toekomstig beleid uit te stippelen. Het onderzoek van VITO vindt zijn toepassing in (a.o.) nieuwe, efficiënte en goedkopere productietechnologieën, verminderd energieverbruik, biologische materialen, gezondheidszorg, zorg voor het milieu enz., evenals het in kaart brengen, monitoren en het modelleren van de effecten van klimaatverandering.

VITO telt ongeveer 550 hoog gekwalificeerde werknemers van diverse specialisaties en werkt samen met sectorfederaties en hun onderzoekscentra, universiteiten, Europese onderzoekinstituten,… In 2008 bedroeg het totaalbudget van VITO 73 miljoen euro waarvan 57% eigen opbrengsten vertegenwoordigen. Het onderzoekscentrum van VITO is gevestigd in Mol, België, met satellietkantoren in Berchem en Oostende. De activiteiten rond remote sensing in VITO zijn van start gegaan in de vroege jaren '90 en zijn de laatste 10 jaar toegespitst op drie belangrijke onderzoeksgebieden:

  • verwerking en verspreiding van aardobservatiebeelden,
  • ontwikkeling van toepassingen gebaseerd op lage, medium en hoge resolutiebeelden,
  • ontwikkeling van nieuwe remote sensing systemen, platformen en instrumenten.

De onderzoekseenheid Aardobservatie van VITO heeft regionale, nationale en internationale erkenning verkregen met betrekking tot globale monitoring van de vegetatie (VITO TAP herbergt het centrum voor verwerking en archivering van de Productie-entiteit VEGETATION), hoge resolutie beeldspectroscopie (VITO TAP zal de APEX-exploitant voor ESA worden), en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor aardobservatie (UAV: onbemande aardobservatiesystemen).

De beelden van vliegtuigen of satellieten vormen de basis van vele toepassingen. VITO ontwikkelt gespecialiseerde remote sensing systemen en beeldverwerkingsmethodes en verfijnt deze continu. VITO verwerkt de gegevens tot gedetailleerde informatie over de toestand van ons leefmilieu.