BREX staat voor "Belgische Ruimtevaart EXperimenten". Dit is een tabel waarin alle Belgische ruimte experimenten- en instrumenten ondergebracht werden. Zowel experimenten en instrumenten die in België geheel ontwikkeld werden alsook waar Belgische onderzoekers hebben aan meegewerkt werden in onderstaande tabel ondergebracht.

Naam experiment Uitvoering Functie Realisatie
ALAE STS-45 Het ALAE instrument bevond zich aan boord van het ruimteveer Atlantis tijdens de STS-45 Space Shuttle missie. Met dit instrument probeerde men de hoeveelheid waterstof en deuterium te meten door een soort ultraviolet licht (Lyman-Alpha) waar te nemen. BIRA, CNRS
Cardiocog respi OdISSea Cardiowetenschappelijke onderzoeken. Deze experimenten werden uitgevoerd tijdens de OdISSea ruimtemissie van Frank De Winne in 2002. ULB
Cardiocog rythme OdISSea Cardiowetenschappelijke onderzoeken. Deze experimenten werden uitgevoerd tijdens de OdISSea ruimtemissie van Frank De Winne in 2002. K.U.Leuven
Cardiocog texte OdISSea Cardiowetenschappelijke onderzoeken. Deze experimenten werden uitgevoerd tijdens de OdISSea ruimtemissie van Frank De Winne in 2002. VUB, ULB
COSMIC OdISSea Studie van thermoresistente composieten en composieten met een metaalmatrijs. K.U.Leuven
DCCO OdISSea Meting van diffusiecoëfficiënten in ruwe oliën. ULB
DFMS Rosetta Massaspectrometer aan boord van de Rosetta ruimtesonde. Met dit instrument wil men de gas- en ionensamenstelling van de gaswolk van een komeet analyseren. BIRA
Fluidpac Foton-M3 Fluidpac staat voor "Fluid Physics Facility". Met dit instrument voert men wetenschappelijk onderzoek uit naar vloeistoffen in een gewichtloze omgeving. Het laboratorium werd ontworpen en gebouwd in opdracht van ESA door een Europees consortium, geleid door het Belgische Verhaert Space. Verhaert Space
Foam Stability OasISS Frank De Winne voerde tijdens de OasISS missie het Foal Stability experiment uit in opdracht van de universiteit van Luik. Tijdens dit experiment werden 60 speciale vloeistofmengels opgeschud tot er zich schuim vormde. De stabiliteit van het schuim werd hierna in beeld gebracht met een speciale camera. Universiteit Luik
Freqbone Foton-M3 Dit biologisch experiment bevond zich aan boord van de onbemande Russische Foton-M3 capsule die op 13 september 2007 in de ruimte gebracht werd. Freqbone bestudeert botontkalking van levende wezens en hiervoor werden twaalf stukjes levend koeienbot meegenomen. Verhaert Space
GCF OdISSea Studie van de kristallisatie van proteïnen in capillaire buizen met behulp van de 'counterdiffusion' techniek. VUB, ULB, UCL
IASI MetOp De "Infrared Atmospheric Sounding Interferometer" (IASI) combineert meteorologische variabelen met metingen van belangrijke troposferische bestanddelen. Het BIRA bestudeert de gegevens van het IASI instrument dat zich aan boord van de Europese MetOp satelliet bevindt. BIRA
Nanoslab OdISSea Studie van de synthese van zeolieten via de spontane organisatie van elementaire nanoslab. K.U.Leuven
Neurocog OdISSea Neurosensorisch onderzoek. ULB
MIPAS Envisat Instrument dat deel uitmaakt van de Envisat kunstmaan en een hele reeks spoorgassen in kaart brengt. BIRA
Message OdISSea Expressie van bacteriële genen in de ruimte. Nucleair Centrum Mol
PCDF OasISS Met de Protein Crystallization Diagnostics Facility (PCDF) voert men onderzoek naar het ontstaan en de groei van bio-moleculaire kristallen en de invloed van gravitatie hierop. Verhaert Space was verantwoordelijk voor het ontwrp van de camera-modules in samenwerking met Lambda X. VUB, ULB, ULG
PromISS-1 OdISSea Follow-up van de groei van proteïnekristallen via digitale holographische microscopie. Dit eerste PromISS experiment werd uitgevoerd tijdens de OdISSea missie van Frank De Winne in 2002. VUB, ULB, ULC, ULg
PromISS-2 Cervantes Follow-up van de groei van proteïnekristallen via digitale holographische microscopie. Dit tweede PromISS experiment werd uitgevoerd tijdens de Spaanse Cervantes ruimtemissie in oktober 2003. VUB, ULB, ULC, ULg
PromISS-3 ISS Expedition 8 Follow-up van de groei van proteïnekristallen via digitale holographische microscopie. Het derde PromISS experiment werd in februari 2004 uitgevoerd aan boord van het ISS ruimtestation door de ISS Expedition 8 crew. VUB, ULB, ULC, ULg
PromISS-4 ISS Expedition 12 Follow-up van de groei van proteïnekristallen via digitale holographische microscopie. PromISS-4 ging in december 2005 de ruimte in en werd uitgevoerd door de ISS Expedition 12 bemanning. VUB, ULB, ULC, ULg
RAMIROS OdISSea Studie van de gevolgen van microzwaartekracht-straling in het ruimtestation. UG
Rho signaling OdISSea Studie van bindweefsel. ULg
SCIAMACHY Envisat Veelzijdig instrument aan boord van de Envisat kunstmaan dat de vele facetten van de atmos-ferische chemie blootlegt. BIRA
SOIR Venus Express Instrument waarmee men de Zon observeert door de atmosfeer van Venus op langere infrarood golflengten. Dit volledig Belgisch instrument werd gebouwd bij het BIRA in samenwerking met OIP en PEDEO. BIRA, OIP, PEDEO
SOLCON STS-45 SOLCON is een radiometer meet met uiterst nauwkeurige apparatuur de zonnestraling van het ultraviolet tot het infrarood. Dit instrument bevond zich aan boord van het ruimteveer Atlantis tijdens de STS-45 ruimtemissie in 1992. KMI
SOLSTICE SORCE Dagelijkse metingen van de Zon in het ultraviolet en deze vergelijkt met de straling van een groep stabiele sterren. Het SOLSTICE instrument maakt deel uit van het instrumentenpakket van de SORCE satelliet. BIRA
SOLSPEC Columbus Spectrograaf die de zonnestralen van het ultraviolet tot het infrarood meet. Het SOLSPEC instrument werd in februari 2008 aan het Europese Columbus ruimtelabo gemonteerd. BIRA
SPICAM-Light Mars Express Ultraviolet en infraroodspectrometer waarmee men de chemische samenstelling en dynamische evolutie van de atmosfeer van Mars bestudeert. Dit instrument werd gerealiseerd in een internationaal samenwerkingsverband tussen Frankrijk, België (BIRA), Rusland en de VS. BIRA
SPICAV Venus Express Spectrometer voor het meten van ultraviolet en infraroodstralen. Dit instrument werd gerealiseerd in een internationaal samenwerkingsverband tussen Frankrijk, België (BIRA), Rusland en de VS. BIRA
Vitamin D OdISSea Studie van beencellen. K.U.Leuven
WEAR OasISS WEAR werd getest door Frank De Winne tijdens de OasISS missie en is een compact, handenvrij, draagbaar op stemherkenning bestuurbaarsysteem om ruimtevaarders te assisteren tijdens het uitvoeren van onderhoudstaken in de ruimte. Space Applications Services
YING-B OasISS Yeast in No Gravity (YING-B) werd ontwikkeld door de KUL en RUGent in samenwerking met VUB om na te gaan welke invloed gewichtloosheid uitoefent op de fysiologie van gistcellen. KUL, RUG, VUB
Zeogrid OdISSea Studie van de structuur en morfologie van zeogrids onder microzwaartekracht. K.U.Leuven
(De teksten die de functie omschrijven van elk instrument/experiment zijn afkomstig van de ESA, VRI en BIRA websites)

Kris Christiaens

Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur. Volg mij op Twitter: @KrisChristiaens